e-adrese baneris

Konsultācijām:


Atgādinām! 

  • Reģistrācijas un atzīšanas pieteikumi, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vai manuāli parakstīti dokumenti ieskenētā formā, sūtāmi uz e-pastu uard@pvd.gov.lv  vai pasts@pvd.gov.lv (oriģinālu atsūtot pa pastu), kā arī portālā www.latvija.lv.

Kontakti konsultācijām par uzņēmuma reģistrācijai/ atzīšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanu

  • Dokumentus iesniedz, izmantojot TRACES NT sistēmu;
  • Papīra formātā iesniedzami tikai oficiālo sertifikātu oriģināli; 
  • Ja oficiālais sertifikāts ir izsniegts un parakstīts elektroniski TRACES NT sistēmā, tā kopija nav jāpievieno;
  • Dokumentus iespējams lejupielādēt TRACES NT VSID sadaļā I.9. Pavaddokumenti.

Kontakti konsultācijām par robežkontroles dokumentu iesniegšanu

Pārtikas produktu reģistrācijas dokumenti iesniedzami, izmantojot PVD e-pakalpojumu portālu vai, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, sūtāmi uz e-pastu nrd@pvd.gov.lv vai pasts@pvd.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi. 

Papildus informācija par pārtikas produktu reģistrāciju pieejama ŠEIT.