Valsts nodevu apmēri par uztura bagātinātāju un noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju, kā arī par atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai ir noteikti sekojošos normatīvajos aktos:

2010. gada 21. decembra  MK noteikumi Nr.1145 „Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu”

2015. gada 15. decembra MK noteikumi Nr. 736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni"

2018. gada 18. decembra MK noteikumi Nr.819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”

Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas PVD.

To var izdarīt kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

Valsts kases konts nodevu pārskaitīšanai

Saņēmēja nosaukums:
Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000050138
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Ja maksājumu veic ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, persona maksājuma rīkojuma mērķa laukā norāda attiecīgā pārtikas produkta nosaukumu.