Regulas 4.pants paredz, ka Komisija nosaka īpašus uzturvielu aprakstus (uzturvielu profilus). Uzturvielu profilu mērķis ir definēt, vai, pamatojoties uz pārtikas uzturvielu sastāvu, ir pieņemami izmantot norādes. Uzturvielu profili tiks vērsti galvenokārt uz tām uzturvielām, kuru pārmērīga lietošana uzturā nav ieteicama.

Uzturvielu profilu noteikšanā tiek ņemts vērā:

  • uztura ieteikumi, sabiedrības veselības apsvērumi, vispārpieņemti zinātniski pierādījumi par saistību starp uzturu, uzturvērtību un veselību, par kuriem EFSA ir sniegusi zinātnisko atzinumu,
  • rūpniecības un tirdzniecības apsvērumi, ieskaitot inovācijas, kultūras, uztura un kulinārijas apsvērumi.