09.12.1999. likums "Dzīvnieku aizsardzības likums"

26.04.2001. likums "Veterinārmedicīnas likums"

08.07.2003. likums "Medību likums"

16.03.2000. likums "Sugu un biotopu aizsardzības likums"

17.06.1998. likums "Krimināllikums"

28.01.1937. likums "Civillikums. Ievads"

25.10.2001. likums "Administratīvā procesa likums"

25.10.2018. likums "Administratīvās atbildības likums"

07.05.2020. likums "Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā"

11.10.2018. likums "Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums"

08.01.2019. MK noteikumi Nr. 10 "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība"

08.01.2019. MK noteikumi Nr. 1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi"

03.01.2017. MK noteikumi Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"

04.04.2006. MK noteikumi Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai"

16.05.2006. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā"

02.10.2012. MK noteikumi Nr. 678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”

19.06.2012. MK noteikumi Nr. 428 “Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai”

18.06.2013. MK noteikumi Nr. 322 “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”

20.12.2005. MK noteikumi Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās"

26.10.2004. MK noteikumi Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos"

21.12.2010. MK noteikumi Nr.1146 "Savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietu reģistrācijas kārtība"

28.08.2007. MK noteikumi Nr.588 "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam"

21.12.2010. MK noteikumi Nr.1147 "Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju"

21.06.2011. MK noteikumi Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”