Viena no Pārtikas un veterinārā dienesta funkcijām ir kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas dzīvnieku barības aprites uzraudzība un kontrole. Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga dzīvnieku barības ražošanu un izplatīšanu, lai novērstu, likvidētu, vai līdz pieņemam līmenim samazinātu risku, kam tiešā veidā vai vides ietekmē ir pakļauti cilvēki un dzīvnieki, kā arī lai garantētu godprātīgu praksi dzīvnieku barības apritē.

Uzraudzības un kontroles objekti

 • Barības ražošanas uzņēmumi, kas ražo barības maisījumus, premiksus, barības piedevas, ārstniecisko barību, diētisko barību.
 • Dzīvnieku novietnes (fermas), kas ražo barības maisījumus, ārstniecisko barību savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai, izmantojot barības piedevas un/vai premiksus.
 • Pārtikas ražošanas uzņēmumi (ražo piena, olu, augu izcelsmes produktus) kas ražošanas blakusproduktus laiž tirgū kā dzīvnieku barību.
 • Uzņēmumi, kas rūpnieciskās ražošanas (piemēram, biodegviela) blakusproduktus laiž tirgū kā dzīvnieku barību.
 • Barības pārpakošanas uzņēmumi, kas pārpako barības maisījumus, barības sastāvdaļas.
 • Barības izplatīšanas (vairumtirdzniecības) uzņēmumi.
 • Barības uzglabāšanas uzņēmumi.
 • Barības pārvadāšanas kompānijas.
 • Barības tirdzniecības vietas, kurās tirgo barību produktīvajiem dzīvniekiem.
 • Barības tirdzniecības vietas, kurās tirgo barību mājas (istabas) dzīvniekiem no atvērta iepakojuma.
 • Barības primārās ražošanas un ar to saistītās darbības uzņēmumi: barības novākšana, žāvēšana, skābēšana, transportēšana un/vai uzglabāšana barības ražošanas vietā; barības sajaukšana savas saimniecības dzīvnieku ēdināšanai, neizmantojot barības piedevas un/vai premiksus; barības transportēšana no ražošanas vietas uz pārstrādes uzņēmumu/ tirdzniecības vietu.
 • Produktīvo dzīvnieku ēdināšana dzīvnieku novietnēs. 

Dzīvnieku barības aprites uzraudzības jomu regulējošie normatīvie akti