Ja reģistrētam uztura bagātinātājam izdara izmaiņas, uzņēmums iesniedz dienestā paziņojumu par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām, marķējuma teksta paraugu latviešu valodā un marķējuma paraugu oriģinālvalodā, iepakojuma oriģinālu vai tā fotokopijuPaziņojuma veidlapa pieejama šeit

Dokumenti iesniedzami klātienē PVD vai arī nosūtot pa pastu. Kontaktinformācija pieejama šeit Elektroniski parakstīti dokumenti nosūtāmi uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv.

PVD viena mēneša laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu uztura bagātinātāju reģistrā.

Par uztura bagātinātāju reģistrāciju un izmaiņu izdarīšanu reģistrā ir maksājama valsts nodeva

Valsts nodevu apmēri par uztura bagātinātāju un noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju, kā arī par atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai ir noteikti sekojošos normatīvajos aktos:

Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas PVD.

To var izdarīt kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

Valsts kases konts nodevu pārskaitīšanai

Saņēmēja nosaukums:
Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000050138
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Ja maksājumu veic ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, persona maksājuma rīkojuma mērķa laukā norāda attiecīgā pārtikas produkta nosaukumu.

Saistītie dokumenti: