Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izvešanai nepieciešams saņēmējvalsts noteikts un PVD apstiprināts veterinārais (veselības) sertifikāts.

Lai saņemtu veterināro (veselības) sertifikātu PVD teritoriālajā iestādē, kuras uzraudzībā uzņēmums atrodas, jāiesniedz: