Eiropas Savienības dalībvalstis

Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Lielbritānija, Zviedrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Somija, Vācija, Čehija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Latvija, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija, Bulgārija, Rumānija, Horvātija.


Nekomerciāla pārvietošana ir pārvietošana, kuras mērķis nav suņu, kaķu vai sesku pārdošana vai īpašumtiesību uz dzīvnieku nodošana. Pārvietošanas laikā dzīvniekam ir jābūt kopā ar īpašnieku, kas ir norādīts tā Eiropas Savienības parauga dzīvnieka pasē (turpmāk –pase).  Dzīvnieka nekomerciāla pārvietošana var notikt līdz piecām dienām pirms vai pēc īpašnieka pārvietošanās. Šajā gadījumā dzīvnieku var pārvietot pilnvarota persona, kurai ir rakstiska pilnvara īpašnieka vārdā veikt suņu, kaķu un sesku nekomerciālu pārvietošanu.

Dzīvnieku skaits, kuri drīkst pavadīt savu īpašnieku vai pilnvarotu personu vienas nekomerciālas pārvietošanas laikā, nedrīkst pārsniegt piecus. Šis skaits var būt lielāks tikai gadījumos, ja pārvietošanas mērķis ir piedalīties sacensībās, izstādēs, sporta pasākumos vai pasākumos, kuros gatavojas minētajiem pasākumiem, pie nosacījuma, ka:

  • suņi, kaķi un seski ir vecāki par sešiem mēnešiem;
  • īpašnieks vai pilnvarotā persona var uzrādīt rakstisku pierādījumu, ka suņi, kaķi vai seski ir reģistrēti biedrībā, kas organizē sacensības, izstādes, sporta pasākumus vai reģistrēti, lai apmeklētu iepriekšminētos pasākumus.

Nekomerciāli pārvadājot nepieciešams:

  1. Identifikācija - mikroshēma;
  2. Eiropas Savienības parauga pase;
  3. Derīga vakcinācija pret trakumsērgu;
  4. Papildus prasība suņiem izceļojot uz Īriju, Lielbritāniju, Somiju, Maltu, Norvēģiju: attārpošana  pret Echinococcus multilocularis lenteņiem. 

Atkāpes no prasībām vakcinācijai pret trakumsērgu jauniem suņiem, kaķiem un seskiem.

Plānojot ceļot ar suni, kaķi vai sesku, kas jaunāks par 4 mēnešiem, Jums ir jānoskaidro vai konkrētā Eiropas Savienības dalībvalsts atļauj ievest dzīvniekus:

  • jaunākus par 12 nedēļām, kuri nav vakcinēti pret trakumsērgu vai;
  • 12-16 nedēļas vecus un ir vakcinēti pret trakumsērgu, bet vakcinācija vēl nav derīga ceļošanai (nav ievērots 21 dienas nogaidīšanas periods pēc vakcinācijas).

Ja konkrētā dalībvalsts atļauj ievest šādus dzīvniekus, īpašniekam vai tā pilnvarotai personai līdzi ir jābūt parakstītai deklarācijai vai arī dzīvnieks ir kopā ar māti, no kuras tas joprojām ir atkarīgs (mātes pasē ir jābūt apliecinājumam, ka tā ir tikusi vakcinēta pret trakumsērgu pirms tā dzimšanas).


Latvijā ar 2014. gada 29. decembri vairs nav atļauts ievest suņus, kaķus un seskus, kuri ir:

  • jaunāki par 12 nedēļām un nav vakcinēti pret trakumsērgu vai;
  • 12-16 nedēļas veci un vakcinēti pret trakumsērgu, bet vakcinācija vēl nav uzskatāma par derīga ceļošanai (nav ievērots 21 dienas nogaidīšanas periods pēc vakcinācijas).

Informācija par Eiropas Savienības dalībvalstu prasībām dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai