No 2018.gada 1.janvāra prasības jaunas pārtikas produktiem tiek noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem pārtikas produktiem .

Jauns pārtikas produkts ir jebkurš pārtikas produkts, kas Savienībā nav nozīmīgā apjomā izmantots cilvēku uzturā pirms 1997.gada 15.maija, neatkarīgi no datuma, kurā dalībvalstis pievienojās Savienībai, un kas ir vismaz vienā no šādām kategorijām:

 • pārtikas produkts ar jaunu vai apzināti modificētu primāro molekulāro struktūru, ja minētā struktūra netika Savienībā izmantota kā pārtikas produkts vai pārtikas produkta sastāvā pirms 1997.gada 15.maija;
 • pārtikas produkts, kas sastāv, ir izdalīts vai ražots no mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm;
 • pārtikas produkts, kas sastāv, ir izdalīts vai ražots no minerālas izcelsmes materiāliem;pārtikas produkts, kas sastāv, ir izdalīts vai ražots no augiem vai to daļām, izņemot gadījumus, kad šim pārtikas produktam ir pārtikas nekaitīgas lietošanas vēsture Savienībā, un tas sastāv, ir izdalīts vai ražots no auga vai tās pašas sugas šķirnes, kas iegūta ar tradicionālu pavairošanas praksi, kas Savienībā pārtikas ražošanai izmantota pirms 1997.gada 15.maija, vai netradicionālu pavairošanas praksi, kas Savienībā netika izmantota pārtikas ražošanai pirms 1997.gada 15.maija, ja minētā prakse neizraisa būtiskas izmaiņas pārtikas produkta sastāvā vai struktūrā, kas ietekmē tā uzturvērtību, metabolismu vai nevēlamu vielu daudzumu;
 • pārtikas produkts, kas sastāv, ir izdalīts vai ražots no dzīvniekiem vai to daļām, izņemot pārtikas produktu, kurš ražots no ar tradicionālu pavairošanas praksi iegūtiem dzīvniekiem, kas Savienībā izmantota pārtikas ražošanai pirms 1997.gada 15.maija, un pārtikas produktiem no minētajiem dzīvniekiem ir pārtikas nekaitīgas lietošanas vēsture Savienībā;
 • pārtikas produkts, kas sastāv, ir izdalīts vai ražots no šūnu vai audu kultūrām, kas iegūtas no dzīvniekiem, augiem, mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm;
 • pārtikas produkts, kas iegūts ražošanas procesā, kas Savienībā pirms 1997.gada 15.maija netika izmantots pārtikas ražošanā un kas izraisa būtiskas izmaiņas pārtikas produkta sastāvā vai struktūrā, ietekmējot tā uzturvērtību, metabolismu vai nevēlamu vielu daudzumu tajā;
 • pārtikas produkts, kas sastāv no ar inženierijas paņēmieniem iegūtiem nanomateriāliem;
 • vitamīni, minerālvielas un citas vielas, ko izmanto saskaņā ar Direktīvu 2002/46/EK, Regulu (EK) Nr.1925/2006 vai Regulu (ES) Nr.609/2013, ja ticis piemērots ražošanas process, kas nav izmantots pārtikas ražošanā Savienībā pirms 1997.gada 15.maija, vai šīs vielas satur vai sastāv no ar inženierijas paņēmieniem iegūtiem nanomateriāliem;
 • pārtikas produkts, kas Savienībā izmantots vienīgi uztura bagātinātājos pirms 1997.gada 15.maija, ja to paredzēts izmantot pārtikas produktos, kas nav uztura bagātinātāji, kā definēts Direktīvas 2002/46/EK 2.panta a) punktā.

Jaunās pārtikas regulas prasības nepiemēro:

 • ģenētiski modificētai pārtikai, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 1829/2003 darbības jomā;
 • pārtikai, ja to lieto kā:
  • pārtikas fermentus, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 1332/2008 darbības jomā
  • pārtikas piedevas, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 1333/2008 darbības jomā;
  • pārtikas aromatizētājus, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 1334/2008 darbības jomā;
  • ekstrakcijas šķīdinātājus, kurus izmanto vai paredz izmantot pārtikas produktu vai pārtikas sastāvdaļu ražošanā un kuri ietilpst Direktīvas 2009/32/EK darbības jomā.