Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atgādina, ka Veterinārmedicīnas likums paredz, ka suņiem drīkst tikt izsniegts tikai viena veida dokuments – mājas (istabas) dzīvnieka pase.

Atkāpe saglabāta attiecībā uz tiem suņiem, kuriem agrāk jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība. Tās vakcinācijas apliecības, kuras jau ir izsniegtas, ir derīgas visu dzīvnieka mūžu un to nevajadzēs mainīt, izņemot gadījumus, ja suņa īpašnieks ar suni izceļos ārpus valsts vai, ja vakcinācijas apliecība ir nozaudēta, vai vakcinācijas apliecībā nav vietas jaunām atzīmēm par vakcināciju.

Vakcinācijas apliecības, kā vakcinācijas vai identitāti apliecinošs dokuments  var būt kaķiem un mājas (istabas) seskiem.

Stiprinot dzīvnieku īpašnieku atbildību, Veterinārmedicīnas likumā, no 2019. gada 24. decembra, ir noteiktas arī stingrākas prasības suņu īpašniekiem. Turpmāk īpašniekiem savi suņi ir jāapzīmē ar mikroshēmu un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – LDC) līdz suņu 4 mēnešu vecumam. Iepriekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu vecumam. Mikroshēmas ievadīšana nenozīmē, ka suns automātiski ir reģistrēts LDC datu bāzē – suņa iereģistrēšana datu bāzē ir jāveic kā atsevišķa darbība.

Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts vai atdots u.tml., tad pirms minētajām darbībām, sunim jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, tam ir jābūt veiktām nepieciešamajām vakcinācijām, ir jābūt praktizējoša veterinārārsta izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei, un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē. Savukārt, jaunajam dzīvnieka īpašniekam ir jāparūpējas, lai LDC datu bāzē ir veikta suņa pārreģistrācija.