2020. gada 31. decembrī Apvienotā Karaliste (Lielbritānija) izstāsies no Eiropas Savienības (ES) un muitas savienības vienotā tirgus, līdz ar to pārtraucot arī preču un pakalpojumu brīvu apriti starp valstīm.

Ceļošana ar lolojumdzīvnieku uz Apvienoto Karalisti

No 2021. gada 1. janvāra,  ceļojot ar lolojumdzīvnieku/iem (suņiem, kaķiem, mājas seskiem) no ES uz Apvienoto Karalisti: 

Dzīvniekam ir jānodrošina:

  • Identifikācija (mikročips);
  • ES parauga lolojumdzīvnieku  pase;
  • Derīga vakcinācija pret trakumsērgu. Ja dzīvnieks vakcinēts pirmo reizi (jaunam dzīvniekam vakcinācija veikta ne agrāk, kā 12 nedēļu vecumā), vai  ir bijis pārrāvums vakcinēšanas ciklā, tad vakcināciju par derīgu uzskata, ja ir pagājusi vismaz 21 diena no vakcinēšanas datuma.
  • Papildus prasība attiecībā uz suņiem - tiem obligāti  jābūt veiktai apstrādei pret parazītu - Echinococcus multilocularis. Apstrādei jābūt veiktai ne mazāk kā 24 stundas un ne vairāk kā 120 stundas (5 dienas)  pirms iebraukšanas Apvienotajā Karalistē.

Ja lolojumdzīvnieku skaits ir  vairāk par 5 vienībām, vai dzīvnieks/i  tiek pārvietots/i ar mērķi mainīt īpašumtiesības, dzīvnieku pārvietošanai  tiek piemērota komerciālu dzīvnieku pārvietošanas kārtība.

Komerciāla dzīvnieku pārvietošana

Lai komerciālos nolūkos Apvienotajā Karalistē ievestu lolojumdzīvniekus, kā arī lauksaimniecības dzīvniekus, piemēram, liellopus, cūkas, aitas, kazas, putnus, un zooloģiskā dārza dzīvniekus, tostarp zirgus  un citus dzīvniekus, būs nepieciešams veterinārais sertifikāts, kuru varēs saņemt, vēršoties ar iesniegumu PVD.

Papildus informācija pieejama ŠEIT.