Aizpildītu veidlapu jānosūta uz Pārtikas un veterināro dienestu (Peldu iela 30, Rīga LV-1050) vai uz e-pasta adresi vzr@pvd.gov.lv 

Ja nepieciešama konsultācija par veidlapu aizpildīšanu, lūdzu, zvaniet +371 67084618.

Saistītie dokumenti