Tirgū plaši tiek piedāvāti dažādu veidu pārtikas produkti (uztura bagātinātāji, noteiktās grupās ietilpstoši pārtikas produkti, dabīgais minerālūdens, jaunā pārtika), kuriem ir noteiktas īpašas prasības sastāvam un marķējumam un kuriem pirms to laišanas tirgū tiek veikta izvērtēšana.

PVD veido un uztur uztura bagātinātāju reģistru, noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistru un Latvijā atzīto dabīgo minerālūdeņu sarakstu.Šie produkti un reģistri ir publiski pieejami sadaļā Reģistri un tajos publicētā informācija tiek regulāri aktualizēta.

PVD arī veic sākotnējo pārbaudi pieteikumiem aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijai, nodrošinot to izvērtēšanu un nosūtīšanu Eiropas Komisijai.