Iesniegumi nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai

Saskaņā ar 2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi” 9. nodaļu, Latvijā var ievest un izplatīt veterinārās zāles, kas nav iekļautas Latvijas veterināro zāļu reģistrā,  bet ir reģistrētas citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir izsniedzis vienu no šādām atļaujām:

 1. veterināro zāļu (izņemot imunoloģiskās veterinārās zāles) ievešanas un izplatīšanas atļauju veterinārmedicīniskās prakses nodrošināšanai;
 2. veterināro zāļu  (izņemot imunoloģiskās veterinārās zāles) ievešanas un lietošanas atļauju izņēmuma gadījumiem;
 3. imunoloģisko veterināro zāļu ievešanas un lietošanas atļauju izņēmuma gadījumiem.

Iesniegumu iesniegšanas veidi

Lai atvieglotu dokumentu apriti, aicinām iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt elektroniski, izmantojot vienu no šādiem iesniegšanas veidiem:

 1. elektroniskais pasts, sūtot uz vzr@pvd.gov.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (radīts ar drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un apliecināms ar kvalificētu sertifikātu).
 1. CESP portāls (Common European Submission Platform)​
  1. Informācija par CESP ir pieejama ŠEIT.
  2. Vadlīnijas CESP lietošanai pieejamas ŠEIT
  3. Visus jautājumus saistībā ar CESP sūtiet uz CESP atbalsta e-pastu cesp@hma.eu.  
 2. Eudralink, sūtot uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv.

Pašrocīgi parakstīti dokumenti sūtāmi pa pastu vai nogādājami klātienē uz adresi: Pārtikas un veterinārais dienests, Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.

Saistošie normatīvie akti

“Valstī nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanas prasības noteiktas 2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 326 " Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi"

Izsniegtās atļaujas Latvijā nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai

Indikāciju un mērķsugu saraksts

Pārtikas un veterinārais dienests izveido un uztur indikāciju un mērķsugu sarakstu, ņemot vērā Latvijas Veterinārārstu biedrības iesniegtos priekšlikumus par tādām veterinārajām zālēm, kas nepieciešamas pastāvīgi, bet nelielā daudzumā.

Indikāciju un mērķsugu saraksts apkopo informāciju par tām zāļu lietošanas indikācijām un dzīvnieku mērķsugām, kuru ārstēšanai vai profilaksei paredzētās veterinārās zāles ir nepieciešamas veterinārmedicīniskās prakses nodrošināšanai, bet nav iekļautas Latvijas veterināro zāļu reģistrā. Pamatojoties uz šajā sarakstā minēto informāciju, PVD izsniedz veterināro zāļu izplatīšanas atļaujas veterinārmedicīniskās prakses nodrošināšanai.