Kvalitātes kontroles uzdevums ir nepieļaut neapmierinošas kvalitātes produktu ievešanu Eiropas Savienībā.

Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī svaigus augļus un dārzeņus no trešajām valstīm, tiem jāatbilst Eiropas Savienības standartu prasībām, ko apstiprina marķējums uz attiecīgā produkta iepakojuma.

Kontrolei pakļautās produktu grupas:

  • apiņu rogas
  • apiņu pulveri un ekstrakti

Normatīvie akti

Kontrolei pakļautās produktu grupas:

  • ķīmiskie un bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi no trešajām valstīm.

Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī drīkst ievest reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus vai nereģistrētus ar attiecīgā augu aizsardzības dienesta atļauju. Augu aizsardzības līdzekļiem nepieciešams kvalitāti apliecinošs dokuments un atbilstošs marķējums uz iepakojuma. Augu aizsardzības līdzekļus drīkst ievest komersanti, kuri saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.

Maksu par kontroli iekasē atbilstoši  Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumu Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem"  3. pielikuma 3. punktam.

Normatīvie akti

Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī drīkst ievest sertificētu augu sēklas materiālu un šī materiāla šķirnei jābūt iekļautai Eiropas Savienības kopējā šķirņu katalogā vai Latvijas augu šķirņu katalogā. Sēklas materiālam nepieciešams atbilstošs marķējums uz iepakojuma.

Kontrolei pakļautās produktu grupas:

  • Lopbarības augu sēklas sējai
  • Graudaugu sēklas sējai
  • Dārzeņu sēklas sējai
  • Eļļas augu un šķiedraugu sēklas sējai
  • Biešu sēklas

Normatīvie akti

Ievedot Latvijā meža reproduktīvo materiālu nepieciešama Valsts meža dienesta izsniegta atļauja un izcelsmes valsts oficiālas iestādes izsniegts materiāla izcelsmi apliecinošs dokuments.

Kontrolei pakļautās produktu grupas:

  • augi, augu daļas un sēklas, kuri paredzēti izmantot meža atjaunošanai un ieaudzēšanai un kurus ieved no trešajām valstīm

Normatīvie akti

Normatīvo aktu datu bāzes:

Latvijas bezmaksas tiesību aktu vortāls

Eiropas Savienības oficiālais vēstnesis