Pārtikas un veterinārais dienests ir Starptautiskās dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) biedrs.

Biedra statuss dod iespēju Latvijai iegūt no dzīvnieku infekcijas slimībām brīvas valsts statusus, tādējādi veicinot eksporta aktivitātes, kā arī rada iespēju PVD speciālistiem piedalīties OIE organizētajos semināros, apmācībās un konferencēs, papildinot zināšanas un iegūstot starptautisko pieredzi dzīvnieku veselības un labturības jomās.

OIE nodrošina pastāvīgu informācijas apmaiņu par dzīvnieku veselības statusu un situāciju dzīvnieku infekcijas slimību jomā pasaulē.

Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis ir ievēlēts par Eiropas reģionālās komisijas prezidentu.