Šobrīd Latvijā dažādos reģionos darbojas vairākas biogāzes ražošanas iekārtas, kuras kā izejvielu biogāzes ieguvei galvenokārt izmanto izaudzētos augu valsts produktus.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069 / 2009 (21.10.2009.) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 142/ 2011 (25.02.2011.) (turpmāk tekstā – Regulas), kurus piemēro no 2011. gada 4. marta, biogāzes ieguvei var izmantot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus produktus, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, t.sk. kūtsmēslus (2. kategorija), piena izcelsmes blakusproduktus (2. vai 3. kategorija), dzīvnieku kautuvju blakusproduktus (3. kategorija) un citus atļautos materiālus (turpmāk tekstā – blakusprodukti).

Tomēr atgādinām, ka gadījumos, ja par izejvielām ir paredzēts izmantot vai izmanto blakusproduktus, biogāzes iekārtām ir jāatbilst Regulu prasībām un saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 40. pantu Pārtikas un veterinārajam dienestam (turpmāk – tekstā PVD) jāatzīst (jāapstiprina) biogāzes iekārtas pirms darbības uzsākšanas un iekārtu darbības laikā jānodrošina Regulu prasību ievērošanas kontrole.

Izstrādājot iekārtu būvniecības tehnoloģisko projektu, jāņem vērā Regulu nosacījumi attiecībā uz biogāzes iekārtām.

Lai uzsāktu biogāzes iekārtas atzīšanas procesu, ir nepieciešams iesniegt noteiktas formas pieteikumu PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

Ja biogāzē transformē tikai augu valsts produktus, biogāzes iekārtai atzinums saskaņā ar Regulām nav nepieciešams.