Iegādājos sunīti Krievijā - Amerikāņu Stafordšīras terjeru. Tagad kucēnam ir 4 mēneši. Vēlējos pajautāt, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kucēnu bez problēmām atgādātu uz Latviju? Pote pret trakumsērgu sunītim ir uztaisīta. Kucēnu plānojam vest cauri Igaunijas robežai. Vai tur varētu atšķirties nepieciešamie dokumenti,vai Eiropas Savienībā ir vienotas prasības?

Nosacījumus dzīvnieka identificēšanai un prasības mikroshēmai, gan dzīvnieka ievešanai nepieciešamo dokumentu paraugus (veterināro sertifikātu un īpašnieka deklarāciju) varat uzzināt šeit.

Tā kā ne-komerciālai lolojumdzīvnieku ievešanai Eiropas Savienībā pamatprasības ir noteiktas Regulās (ES) Nr. 576/2013 un Nr.577/2013, pamatprasības dzīvnieku ievešanai ir vienotas visās dalībvalstīs.

Īsumā:

  • dzīvnieks ir identificēts ar mikroshēmu,
  • vakcinēts pret trakumsērgu, dzīvniekam ir Krievijas izsniegtais Veterinārais sertifikāts -  Regulas (EK) 577/2013 IV. pielikuma 1. Daļā: Veterinārā sertifikāta paraugs suņu, kaķu vai mājas sesku ievešanai dalībvalstī no teritorijas vai trešās valsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. un 2. punktu,
  • sertifikātam pievieno Regulas (ES) Nr. 576/2013 25. panta 3. punktā minēto rakstisko deklarāciju, kuru parakstījis īpašnieks vai pilnvarotā persona, un kurā apliecināts, ka dzīvnieka pārvietošana uz ES ir nekomerciāla rakstura. Tās paraugs noteikts Regulas (ES) Nr. 576/2013 IV. pielikuma 3. daļā.

Ja dzīvnieks ir vecāks par 4 mēnešiem, viņam ir nepieciešama:

  1. Identifikācija - mikroshēma;
  2. Eiropas Savienības parauga pase;
  3. Derīga vakcinācija pret trakumsērgu.

Plānojot ceļot ar  suni, kas jaunāks par 4 mēnešiem, Jums ir jānoskaidro vai konkrētā Eiropas Savienības dalībvalsts atļauj ievest dzīvniekus:

  • jaunākus par 12 nedēļām, kuri nav vakcinēti pret trakumsērgu vai;
  • 12-16 nedēļas vecus un ir vakcinēti pret trakumsērgu, bet vakcinācija vēl nav derīga ceļošanai (nav ievērots 21 dienas nogaidīšanas periods pēc vakcinācijas).

Ja konkrētā dalībvalsts atļauj ievest šādus dzīvniekus, īpašniekam vai tā pilnvarotai personai līdzi ir jābūt parakstītai deklarācijai vai arī dzīvnieks ir kopā ar māti, no kuras tas joprojām ir atkarīgs (mātes pasē ir jābūt apliecinājumam, ka tā ir tikusi vakcinēta pret trakumsērgu pirms tā dzimšanas).

Austrijas kompetentās uzraudzības iestādes mājaslapa pieejama ŠEIT

Vēlos pārvest 2 kaķus (4 un 5 gadi) no Latvijas uz Šveici. Nokārtoti 1. Identifikācija - mikroshēma. 2. Eiropas Savienības parauga pase. 3. Derīga vakcinācija pret trakumsērgu. Dienu pirms izlidošanas došos pie veterinārārsta uz obligāto pirmsizlidošanas apskati. Vai ES noteiktie normatīvi par dzīvnieku pārvadāšanu uz Šveici ir vienādi?

Pēc Jūsu sniegtās informācijas, Jūsu kaķi ir sagatavoti atbilstoši noteikumiem.

Tā kā Jūs rakstāt “derīga vakcinācija pret trakumsērgu”, tad pieņemam, ka zināt derīgas vakcinācijas nosacījumus.

Gribam vērst Jūsu uzmanību uz to, ka obligāts nosacījums ir lai vakcinācija pret trakumsērgu būtu veikta pēc tam, kad dzīvniekiem ievadīts mikročips.

Vakcinācija, kas dzīvniekam ir bijusi pirms identifikācijas nav derīga.

Dzīvnieka klīniskā apskate pirms došanās uz Šveici nav obligāta veterināro dienestu prasība.  Ja to pieprasa aviokompānija vai pats vēlaties pārlecināties, ka dzīvnieks ir vesels  un ceļojums tam nesagādās problēmas, tad gan variet doties pie veterinārārsta uz apskati.

Ar noteikumiem par lolojumdzīvnieku ievešanu Šveicē variet iepazīties Šveices kompetentās iestādes mājaslapā

Lai būtu droši, ka nekas nav mainījies uz to brīdi, kad gatavojaties doties, iesakām pirms došanās vēlreiz pārliecināties augstāk minētājā mājaslapā.

Mūsu sunītim ir 1 mēnesis un 21 diena. Plānota 3. februārī pirmā pote, kā arī līdz tam laikam būs 2 reizes saņēmis attārtpošanas tabletes. Esam iecerējuši braukt uz Norvēģiju ar auto. Šķērsosim Igaunijas un Somijas robežu. Vai šajās valstīs likumdošana to ļauj, jo pote pret trakumsērgu būs tikai martā. Vai vēl var būt kādi sarežģijumi likumīgi pārvadājot mazu sunīti?

Veicot vakcināciju pret trakumsērgu 2017. gada 3.februārī, par derīgu tā tiks uzskatīta pēc 21 dienas kopš vakcinēšanas datuma, kā tas ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.576/2013 nosacījumiem, kas minēti III pielikumā. Derīga vakcinācija pret trakumsērgu ir aktuāla prasība gan ES dalībvalstīs, gan Norvēģijā. Bez minētā, lolojumdzīvniekam ir jābūt identificētam ar mikročipu (pirms vakcinācijas pret trakumsērgu) ES lolojuma dzīvnieka pasei un suņiem jābūt apstrādātiem pret ehinokokiem (echinococcus multilocularis parasite), pievērsiet uzmanību apstrādes termiņiem .

Sīkāku un detalizētāku informāciju par nekomerciālu lolojumdzīvnieku pārvietošanu vai ceļošanu uz Norvēģiju izlasiet ŠEIT.