Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

Pārtikas un veterinārais dienests aicina ievērot biodrošības pasākumus un atgādina:

 • Cūkas nedrīkst turēt āra aplokos, jānovērš to kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem.
 • Nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās.
 • Nedrīkst lietot pakaišus, ja pastāv aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki.
 • Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam.
 • Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes.
 • Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi.
 • Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

Informācija par Āfrikas cūku mēra vīrusa dezinfekcijas līdzekļiem

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.

Pēc PVD rīcībā esošās informācijas uz doto brīdi ĀCM piemērotākos dezinfekcijas līdzekļus var iegādāties lielākajās veterināro zāļu lieltirgotavās.

Par to iegādi var interesēties:

 • SIA „Vet Line”, Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, tālr. 20269055
 • SIA „Bebra serviss”, Bebrenē, Ilūkstes novadā, tālr. 29470510
 • SIA „Dr.Beinerts”, Salaspils novadā, tālr. 67941001
 • SIA „Bertas nams”, Ventspils iela 50, Rīga, tālr. 29530838
 • A/S „Dimela Veta Latvija” , Jaunmārupē, tālr. 29408249
 • SIA „Vet-Med” Mūkusalas ielā 42, Rīgā, tālr. 67625591
 • SIA „Kalnabeites”, Siguldas pagasts, tālr. 29232321
 • SIA „Magnum Veterinārija”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, tālr. 29495560
 • SIA „TBC Sistēmas”, tālr. 29420773
 • SIA “ Vetimpex”, Ozolkalni - 2, Mārupe, Mārupes novads, tālr. 630 80 743

PVD informē, ka iegādājoties kvalitatīvu dezinfekcijas līdzekli, jāņem vērā galvenie izvēles kritēriji:

 • jābūt reģistrētam Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, biocīdu reģistrā
 • jābūt reģistrētam lietošanai veterinārmedicīnā,
 • jābūt jutīgam un efektīvam pret Āfrikas cūku mēra vīrusu, 
 • attiecīgā dezinfekcijas līdzekļa atšķaidījumā to var lietot darba rīku, transporta līdzekļu, apģērbu, apavu, iekārtu, aprīkojuma un transporta līdzekļu dezinfekcijai.

Atgādinām, ka pirms dezinfekcijas līdzekļa lietošanas rūpīgi jāiepazīstas ar konkrētā preparāta anotācijas aprakstu un drošības lapā pieejamo informāciju, bet strādājot ar dezinfekcijas līdzekli, jāievēro darba drošības noteikumus.

PVD aicina visus dzīvnieku īpašniekus un dzīvnieku turētājus, jo īpaši tos, kuri savā saimniecībā tur cūkas, stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus, tādejādi pasargājot savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinot infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.

PVD atgādina, ka dezinfekcijas līdzekļu iegāde un to lietošana ir katra dzīvnieku īpašnieka, dzīvnieka turētāja atbildība. To nosaka arī Ministru kabineta noteikumi Nr.291  “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”. Tas ir jāievēro un jānodrošina ikdienas situācijā, bet jo īpaši tagad, ĀCM uzliesmojuma gadījumā.