Atbilstoši 2019. gada 8. janvāra MK noteikumu Nr. 1 “Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi” 6. pielikumam. 

Atbilstoši 2019. gada 8. janvāra MK noteikumu  Nr. 1 “Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi” 8. pielikumam