Ātrā brīdināšanas sistēma pārtikai un barībai (Rapid alert system for food and feed –RASFF) attiecībā uz pārtiku un barību ir viena no Eiropas Komisijas (EK) ziņojumu sistēmas sastāvdaļām, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 50. panta prasībām.

Sistēmā iekļautas Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Eiropas Ekonomiskās Telpas līgumu parakstījušās valstis - Norvēģijas Karaliste, Lihtenšteinas Hercogiste un Islandes Republika, līdz ar to sistēmā darbojas visas Ziemeļvalstis.

Ātrās brīdināšanas sistēmas mērķis ir aizsargāt patērētāju no jebkāda veida bīstamībām vai potenciāla riska, kas var rasties no pārtikas vai barības, kā arī nodrošināt ātru informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un komisiju.

Katra dalībvalsts ir izveidojusi Nacionālo kontaktpunktu, kas ir atbildīgs par informācijas saņemšanu un tālāku izplatīšanu no dalībvalsts uz EK kontaktpunktu un no EK kontaktpunkta uz dalībvalsts atbildīgajām struktūrvienībām. Latvijas Nacionālais kontaktpunkts atrodas Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Informācija par RASFF sistēmā iekļautiem ziņojumiem saistībā ar pārtikas/barības piesārņojumu/materiālu un izstrādājumu, kas nonāk saskarē ar pārtiku.