Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam (ieskaitot dzīvnieku līķus) savākšana, transportēšana, pārstrāde un likvidēšana

Latvijas teritorijā tiek nodrošināta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, ieskaitot dzīvnieku līķus (turpmāk tekstā – blakusprodukti), normatīvajiem aktiem atbilstoša savākšanas, transportēšanas, apstrādes, izmantošanas un likvidēšanas sistēma, kuras ietvaros dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), dzīvnieku kautuvēm un gaļas pārstrādes uzņēmumiem u.c. pakalpojumus ir tiesīgi sniegt attiecīgajai darbībai un produktiem reģistrēti un atzīti blakusproduktu uzņēmumi, kuru oficiālais saraksts (izveidots saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1069/2009) pieejams ŠEIT

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” ir paredzēts atbalsts par:

 • dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu;
 • Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā reģistrētajās un atzītajās dzīvnieku kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos iegūto 1. un 2. kategorijas blakusproduktu, izņemot kūtsmēslu un gremošanas trakta saturu, kā arī par reģistrētajās un atzītajās kautuvēs radušos cūku sugas dzīvnieku izcelsmes nošķirtu, šķirotu un attīrītu 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam. 

Atbalsta pretendentam par atbalsta saņemšanu ir jāvienojas ar Lauku atbalsta dienestu.

Centralizētus dzīvnieku līķu (pēc saņemtajiem pieteikumiem) un citu blakusproduktu aprites iepriekšminētos pakalpojumus pēc savstarpējas vienošanās var sniegt:

 • SIA „Reneta” (Nr. 023090), tālr. 63822498, 29337148;
 • SIA „Baltic trade” (Nr. A 056764), tālr. 28373234, 20000085;
 • SIA „Grow energy” (Nr. A 064721), tālr. ​26333304.

Tikai ar lolojumdzīvnieku savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un likvidēšanu nodarbojas sekojoši uzņēmumi:

Sadedzināšanas iekārtas (krematorijas):

 • SIA “Cremo” (Nr. A062400, Jelgava, Uzvaras iela 59)
 • SIA "Flammax" (Nr. A070173, Rīga, Mazlēpju iela 15)
 • SIA “SIA 1960” (Nr. 021525, Babītes novads, Babītes pagasts, Rīgas-Liepājas šoseja 2.km)
 • SIA “Akai” (Nr. 078136, Daugavpils novads, Demenes pagasts, “Vēži 1”)

​Savākšanas, transportēšanas un uzglabāšanas uzņēmumi:

 • SIA “Sanarius” (Nr. A062354, Rīga, Zaļenieku iela 14),
 • SIA “Cremo” ” (Nr. A062400, Jelgava, Uzvaras iela 59), 
 • SIA “Flammax” (Nr. A064784, Rīga, Kooperatīva iela 17),
 • SIA “A” (Nr. A055520, Ventspils, Saules iela 137A).

Savākšanas un transportēšanas uzņēmumi:

 • SIA”Dr. Beinerts” (Nr. 025819, Rīga, Ģertrūdes iela 101)
 • SIA “SIA 1960” (Nr. 021525, Babītes novads, Babītes pagasts, Rīgas-Liepājas šoseja 2.km)
 • SIA “Akai” (Nr. 078136, Daugavpils novads, Demenes pagasts, “Vēži 1”)

Lolojumdzīvnieku kapsētas:

 • SIA “sia 1960” kapsēta “Citi medību lauki” (Nr.021525, Babītes novads, Rīgas – Liepājas šoseja 2. km)
 • PU “Cēsu novada pašvaldība” (Nr.024595, Cēsis, Rīgas iela 105)
 • Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepaiņu draugu klubs” (Nr. 080357, Gulbene, Miera iela 12)
 • “Jēkabpils pilsētas dzīvnieku kapsēta”, (Nr. 083530, Jēkabpils, Zaļā iela 27)

Gan ar lolojumdzīvnieku, gan savvaļas dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un likvidēšanu ir tiesīgi nodarboties sekojoši uzņēmumi:

Savākšanas un transportēšanas uzņēmumi:

 • SIA “Baltic Trade” (Nr. 059579, Jelgavas novads, Vircava, “Ceļmalas”),
 • SIA “Grow Energy” (Nr. A064721, Limbažu novads, Limbažu pagasts, “Ražotne Gravas””), 
 • A/S “Hanse Holding” (Nr. 072113, Limbažu novads, Limbažu pagasts, “Gravas”), 
 • SIA “Reneta” (Nr. 023090, Saldus novads, Saldus pagasts, Rīgas –   Liepājas šoseja 101C), 
 • SIA “Clean R” (Nr. 026010, Rīga, Vietalvas iela 5),
 • SIA “SIA 1960” (Nr. 021525, Babītes novads, Babītes pagasts, Rīgas-Liepājas šoseja 2.km).

Uzglabāšanas uzņēmumi:

 • SIA “Sanarius” (Nr. A062354, Rīga, Zaļenieku iela 14);   
 • SIA “Cremo” (Nr. A062400, Jelgava, Uzvaras iela 59).

Pārstrādes (utilizācijas) uzņēmums:

 • SIA “Grow Energy” (Nr. A064721, Limbažu novads, Limbažu pagasts, “Ražotne Gravas””).

Slēgta tipa dzīvnieku kapsētas:

 • SIA “sia 1960” kapsēta “Citi medību lauki” (Nr.021525, Babītes novads, Rīgas – Liepājas šoseja 2. km).