Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam (ieskaitot dzīvnieku līķus) savākšana, transportēšana, pārstrāde un likvidēšana

Latvijas teritorijā tiek nodrošināta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, ieskaitot dzīvnieku līķus (turpmāk tekstā – blakusprodukti), normatīvajiem aktiem atbilstoša savākšanas, transportēšanas, apstrādes, izmantošanas un likvidēšanas sistēma, kuras ietvaros dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem), dzīvnieku kautuvēm, gaļas pārstrādes uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem pakalpojumus ir tiesīgi sniegt attiecīgajai darbībai un produktiem reģistrēti un atzīti blakusproduktu aprites uzņēmumi, kuru oficiālais saraksts (izveidots saskaņā ar Regulu (EK) Nr.1069/2009) ir pieejams ŠEIT.

Dzīvnieku kapsētu reģistrs ir pieejams ŠEIT.  Zem darbības veida koda 82.1. ir atrodamas publiski pieejamas dzīvnieku kapsētas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” ir paredzēts atbalsts par:

  • Lauksaimniecības dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu;
  • Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā reģistrētajās un atzītajās dzīvnieku kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos iegūto 1. un 2. kategorijas blakusproduktu, izņemot kūtsmēslu un gremošanas trakta saturu, kā arī par reģistrētajās un atzītajās kautuvēs radušos cūku sugas dzīvnieku izcelsmes nošķirtu, šķirotu un attīrītu 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

Atbalsta pretendentam par atbalsta saņemšanu ir jāvienojas ar Lauku atbalsta dienestu.