Dokumentāciju par veterināro zāļu reģistrāciju, izmaiņām u.c. var iesniegt arī elektroniski.

Sākot no 2016. gada 1. janvāra veterināro zāļu reģistrācijai, pārreģistrācijai un izmaiņām jāizmanto jaunās elektroniskās iesnieguma formas, kas pieejamas šeit.

Elektroniskie iesniegumi jāiesniedz VNees formātā. No 2019. gada 1. janvāra VNees formāts ir obligāts jauniem reģistrācijas iesniegumiem CP (Centralizētā veterināro zāļu reģistrācijas procedūra),  DCP (decentralizētā reģistrācijas procedūra), MRP ( savstarpējā atzīšanas procedūra) un NRP ( nacionālā reģistrācijas procedūra.

Elektroniskie dokumenti iesniedzami, izmantojot šādus elektroniskos datu nesējus (lai izvairītos no datu dublēšanas, izmantot tikai vienu iesniegšanas veidu):

 1. variants
  • CESP portāls (Common European Submission Platform)
  Informācija par CESP ir pieejama cesp.hma.eu.
  Vadlīnijas CESP lietošanai: Zip and Submission Guidelines.
  Visus jautājumus saistībā ar CESP sūtiet uz CESP atbalsta e-pastu cesp@hma.eu.  
 2. variants   
 3. variants
  • Elektronisko pastu:
   vzr@pvd.gov.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (radīts ar drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un apliecināms ar kvalificētu sertifikātu).

Ar elektroniskās dokumentācijas struktūru un vadlīnijām var iepazīties Eiropas Zāļu Aģentūras (EMA) mājaslapā.

Pēc PVD pieprasījuma jānodrošina dokumentācijas papīra kopijas.

Joprojām visu dokumentāciju pieņemam arī papīra formātā.