Dokumentāciju par veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas piešķiršanu, izmaiņām un citos jautājumos var iesniegt arī elektroniski.

Elektroniskie iesniegumi tirdzniecības atļaujas piešķiršanai uz izmaiņām jāiesniedz VNees formātā. No 2019. gada 1. janvāra VNees formāts ir obligāts jauniem iesniegumiem tirdzniecības atļaujas piešķiršanai visās procedūrās – centralizētajā, decentralizētajā, savstarpējas atzīšanas, vēlākas atzīšanas un nacionālajā tirdzniecības atļaujas piešķiršanas procedūrā. Jaunākās veidlapas pieejamas ŠEIT.

Lai atvieglotu dokumentu apriti, aicinām iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt elektroniski, izmantojot vienu no šādiem iesniegšanas veidiem:

1. CESP portāls (Common European Submission Platform)​  ​​​​​​​

  • Informācija par CESP ir pieejama ŠEIT.
  • Vadlīnijas CESP lietošanai pieejamas ŠEIT
  • Visus jautājumus saistībā ar CESP sūtiet uz CESP atbalsta e-pastu cesp@hma.eu.  

2. Eudralink, sūtot uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv.

3. Elektroniskais pasts, sūtot uz vzr@pvd.gov.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (radīts ar drošiem elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļiem un apliecināms ar kvalificētu sertifikātu).

Ar elektroniskās dokumentācijas struktūru un vadlīnijām var iepazīties Eiropas Zāļu Aģentūras (EMA) eSubmission mājaslapā.