Lai realizētu svaigpienu nelielā apjomā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, ir nepieciešams saņemt “Svaigpiena realizācijas atļauju”.

Ražotājam jāiesniedz PVD iesniegums, kurā jānorāda:

  • novietnes īpašnieka vārds un uzvārds, 
  • novietnes nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, 
  • ganāmpulka reģistrācijas numurs.

Iesniegumam jāpievieno laboratoriskās testēšanas rezultāti, kas apliecina, ka piens atbilst mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem.

Elektroniski parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz tuvākās PVD struktūrvienības e-pasta adresi vai iesniegumu papīra formā nosūtīt pa pastu. 

Nosaka: 2019. gada 19. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 73 "Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā"