Pārtikas uzņēmumam ir jāievēro gan laba higiēnas prakse, gan arī drošības pasākumi, kas noteikti ārkārtējās situācijas laikā.  Regulējums nenosaka obligātu prasību dezinficēt pārtikas produktu iepakojumu. Pašlaik nav zinātnisku pētījumu, kas pierādītu, ka Covid-19 vīruss tiktu pārnests ar pārtiku vai pārtikas iepakojumu.

Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem, iepakojumu var noslaucīt  ar vienreizējas lietošanas papīra dvieli, ja preces paredzēts uzglabāt ledusskapī, tad, ja iespējams, var noņemt ārējo iepakojumu. Iepakojuma tīrīšanai nevajag izmantot balinātāju. Pēc rīkošanās ar iepakojumu obligāti jāmazgā rokas. 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes un Pasaules Veselības organizācijas ieteikumi par rīcību ar pārtiku, pārtikas iepakojumu pieejami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR mājaslapā

Ieteikumi pirmssskolas izglītības iestādēm pieejami Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.