Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai izteiktu priekšlikumu, iesniegtu sūdzību, uzdotu jautājumu, pieprasītu un saņemtu informāciju no iestādes, nepieciešams iesniegt iesniegumu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu informāciju no iestādes (pieteiktu sūdzību, pieprasītu informāciju u.tml.), ir jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), kontaktinformācija t.sk. adrese, kur nosūtāma atbilde, un to iesnieguma iesniedzējs paraksta (pašrocīgi vai ar drošu elektronisku parakstu) vai iesniedz ar vietnes latvija.lv starpniecību. Iesniegumā sniegto informāciju vai pieprasījumu formulē iespējami precīzi, norādot atbildes saņemšanas vēlamo veidu (pasts, e-pasts, eAdrese).

    Iesniegums izskatīšana ir bez maksas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Iestāde izskata iesniegumu un sniedz atbildi pēc būtības.