Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Mājas (istabas) dzīvnieka pasi izsniedz veterinārārsts dzīvnieka pirmreizējās apskates laikā. Pārtikas un veterinārais dienests veterinārārstiem izsniedz mājas (istabas) dzīvnieku pasu veidlapas.

Lai saņemtu mājas (istabas) dzīvnieku pasu veidlapas, veterinārmedicīniskās prakses iestāde:

  • iesniedz pieprasījumu, kurā norādīts:
    • veterinārmedicīniskās prakses iestāde,
    • datums,
    • veidlapu skaits.

Iesniegumu apliecina ar veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai tās pilnvarotās personas parakstu.

Pieprasījumu var iesniegt:

  • elektroniski parakstītu pieprasījumu:

Iesniedzējs maksā par saņemtajām mājas (istabas) dzīvnieku pases veidlapām.

Normatīvie akti

Uzziņas par pakalpojumu