Paralēli importētas veterinārās zāles ir veterinārās zāles, kuras ir reģistrētas citā dalībvalstī un kuras Latvijā ieved lieltirgotava, kas nav šo veterināro zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarots pārstāvis (turpmāk – paralēlais importētājs), ja identiskas vai līdzvērtīgas veterinārās zāles ir reģistrētas Latvijā (turpmāk – Latvijā reģistrētās veterinārās zāles).

Veterināro zāļu paralēlā izplatīšana ir centralizētajā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrēto veterināro zāļu piegāde no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ja to veic veterināro zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarots pārstāvis.

Veterināro zāļu vairumtirgotājs par savu nodomu Latvijā izplatīt centralizēti reģistrētās veterinārās zāles paziņo:

  • veterināro zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam
  • Eiropas Zāļu aģentūrai
  • Pārtikas un veterinārajam dienestam
  • veterināro zāļu preču zīmes īpašniekam.

Paziņojuma forma angļu valodā Eiropas Zāļu aģentūrai pieejama tīmekļa vietnē

Veterināro zāļu vairumtirgotājs paziņojumu PVD nosūta elektroniski uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv

2016. gada 31. maija Ministru kabineta noteikumie Nr. 327 "Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi"

Saistītie dokumenti