Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 18. jūlija noteikumu Nr. 600 “Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība” (MK noteikumi Nr. 600) 62. punktu, reģistrācijas apliecības īpašniekam jāinformē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) par dienu, kad veterinārās zāles laiž tirgū, ņemot vērā reģistrētās zāļu formas vai laika posmu, uz kuru pārtraukta veterināro zāļu laišana tirgū vai izņemšana no tirgus.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 600 67. punktam reģistrācijas apliecība uzskatāma par nederīgu, ja neviena zāļu forma vai to tirdzniecības iepakojuma veids:

  • triju gadu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo veterināro zāļu reģistrāciju nav laists tirgū;
  • pēc to laišanas tirgū trīs gadus pēc kārtas netiek tirgots.

Pamatojoties uz reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegumu, PVD, ņemot vērā ārkārtas apstākļus un cilvēku vai dzīvnieku veselības aizsardzības apsvērumus, ir tiesīgs izdarīt izņēmumus attiecībā uz šiem noteikumiem (MK noteikumu Nr. 600 68. punkts).

Lai informētu PVD par veterināro zāļu izplatīšanas uzsākšanu vai pārtraukšanu, lūdzam izmantot veidlapu.

Veidlapa jāaizpilda, ja:

  • veterinārās zāles sāk izplatīt pirmo reizi;
  • pārtrauc izplatīt veterinārās zāles;
  • pēc pārtraukšanas atsāk veterināro zāļu izplatīšanu.

Paziņojuma veidlapu var iesniegt šādos veidos:

  1. pašrocīgi parakstīta paziņojuma veidlapa jāiesniedz klātienē vai jāsūta pa pastu uz adresi Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV-1050;
  2. paziņojuma veidlapa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, jāsūta uz e-adresi vai e-pastu  vzr@pvd.gov.lv  (šādā gadījumā dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda);
  3. paziņojuma veidlapa  jāsūta  e-pasta adresi vzr@pvd.gov.lv caur CESP vai EUDRALINK.

 

Paziņojuma veidlapas par veterināro zāļu izplatīšanas uzsākšanu vai pārtraukšanu atrodamas ŠEIT