Statuss:
Izpildē
BOMCA 9

Projekta galvenais uzdevums - uzlabot robežkontroles efektivitāti Centrālāzijā ieviešot papildus elementus integrētā robežu pārvaldībā.

Projekta ieviešanas laiks - 06.2015. –  05.2021.