Pēdējais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām Latvijā 2022. gadā 31.08.2022. (piemājas saimniecība ar deviņām mājas cūkām Rēzeknes novadā)
ĀCM skartās saimniecības 2022. gadā 6
ĀCM inficētās cūkas (visās saimniecībās kopā) 1512
ĀCM skartie novadi 4
ĀCM skartie pagasti 4