Saskaņā ar Ministru kabineta (09.06.2015.) noteikumiem Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un Latvijas cūku audzētāju asociācijas izstrādātajām vadlīnijām mājas cūku turētājiem, kuri savā novietnē tur un audzē mājas cūkas pašpatēriņam un kuru novietnēs nobarojamo cūku skaits nepārsniedz 10, jāievēro sekojoši biodrošības pasākumi, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos savā saimniecībā:

 • cūkas nedrīkst turēt āra aplokos; ir jānovērš to kontaktu ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;
 • pie ieejas kūtī vai novietnē jābūt novietotiem dezinfekcijas paklājiem;
 • cūku novietnē vai cūku kūtī drīkst iet tikai cūku īpašnieks vai persona, kura kopj cūkas;
 • personai, kura veic dzīvnieku kopšanu, jābūt maiņas apģērbam – atsevišķām drēbēm, kuras uzvelk pirms iešanas kūtī un kuras pēc dzīvnieku kopšanas tiek pārvilktas;
 • cūkām aizliegts izbarot ēdināšanas uzņēmuma atlikumus, kā arī pārtikas atkritumus, kas satur meža vai mājas cūku gaļu un to subproduktus.

Lai pasargātu savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinātu infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā jāievēro sekojošais:

 • neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli,
 • termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai ir iespējams, ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža cūkas;
 • pakaišiem lietot materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām;
 • cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu!

PVD aicina sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

Informāciju par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu un likvidēšanu skatīt ŠEIT

Dzīvnieku īpašniekam, lai pasargātu savus dzīvniekus no iespējamām saslimšanām, novietne jāuztur tīra un nepieciešamības gadījumā jāveic novietnes dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija.

Mājas cūku turētājs iegādājas un nodrošina nepieciešamos līdzekļus minēto pasākumu veikšanai.

Par biodrošības pasākumu ieviešanu atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, par to nodrošināšanu pārbaudes laikā pārliecināsies PVD inspektori.

PVD atgādina mājas cūku turētājiem, ka dzīvniekiem jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra datu bāzē! Dzīvnieku saslimšanas gadījumā tas atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu!

Āfrikas cūku mēris – kā būt soli priekšā (video)

Informācija par Āfrikas cūku mēra vīrusa dezinfekcijas līdzekļiem

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.

Pēc PVD rīcībā esošās informācijas uz doto brīdi ĀCM piemērotākos dezinfekcijas līdzekļus var iegādāties lielākajās veterināro zāļu lieltirgotavās.

Par to iegādi var interesēties:

 • SIA „Vet Line”, Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, tālr. +371 20269055
 • SIA „Bebra serviss”, Bebrenē, Ilūkstes novadā, tālr. +371 29470510
 • SIA „Dr.Beinerts”, Salaspils novadā, tālr. +371 67941001
 • SIA „Bertas nams”, Ventspils iela 50, Rīga, tālr. +371 29493895
 • A/S „Dimela Veta Latvija” , Jaunmārupē, tālr. +371 29408249
 • SIA „Vet-Med” Mūkusalas ielā 42, Rīgā, tālr. +371 67625591
 • SIA „Kalnabeites”, Siguldas pagasts, tālr. +371 29232321
 • SIA „Magnum Veterinārija”, Ulbrokas ielā 23, Rīga, tālr. +371 29495560
 • SIA „TBC Sistēmas”, tālr. +371 29420773
 • SIA “ Vetimpex”, Ozolkalni - 2, Mārupe, Mārupes novads, tālr. +371 63080743

PVD informē, ka iegādājoties kvalitatīvu dezinfekcijas līdzekli, jāņem vērā galvenie izvēles kritēriji:

 • jābūt reģistrētam Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, biocīdu reģistrā
 • jābūt reģistrētam lietošanai veterinārmedicīnā,
 • jābūt jutīgam un efektīvam pret Āfrikas cūku mēra vīrusu, 
 • attiecīgā dezinfekcijas līdzekļa atšķaidījumā to var lietot darba rīku, transporta līdzekļu, apģērbu, apavu, iekārtu, aprīkojuma un transporta līdzekļu dezinfekcijai.

Atgādinām, ka pirms dezinfekcijas līdzekļa lietošanas rūpīgi jāiepazīstas ar konkrētā preparāta anotācijas aprakstu un drošības lapā pieejamo informāciju, bet strādājot ar dezinfekcijas līdzekli, jāievēro darba drošības noteikumus.

PVD aicina visus dzīvnieku īpašniekus un dzīvnieku turētājus, jo īpaši tos, kuri savā saimniecībā tur cūkas, stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus, tādejādi pasargājot savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazinot infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.

PVD atgādina, ka dezinfekcijas līdzekļu iegāde un to lietošana ir katra dzīvnieku īpašnieka, dzīvnieka turētāja atbildība. To nosaka arī Ministru kabineta noteikumi Nr.291  “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”. Tas ir jāievēro un jānodrošina ikdienas situācijā, bet jo īpaši tagad, ĀCM uzliesmojuma gadījumā.