Ziņo par atrastām mirušām mežacūkām
ĀCM anatomija
Medniek, nepieļauj ĀCM izplatību Latvijā
ĀCM - drauds Latvijai un Eiropai
ĀCM radītais posts (Vides fakti)