Pie dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanas uzņēmumiem pieder gaļas un gaļas produktu ražotāji, piena un piena produktu ražotāji, zvejas produktu ražotāji, specifisko un pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumi.

Uzņēmumu uzraudzību veic PVD teritoriālo struktūrvienību pārtikas inspektori, bet papildus kautuvēs pirmā līmeņa uzraudzību t.sk. gaļas veterināro ekspertīzi veic valsts pilnvarotie veterinārārsti.

Uzņēmumu pārbaudes rezultāti tiek atspoguļoti uzņēmumu pārbaudes protokolos. Neatbilstību konstatēšanas gadījumā, atkarībā no neatbilstības riska, vienojoties ar uzņēmumu, tiek noteikts neatbilstību novēršanas termiņš. Uzņēmuma pārbaudes rezultāti tiek ievadīti datubāzē un attiecīga programma tos apkopo vienotā uzraudzības pārskatā gan par valsti kopumā, gan novadu griezumā.