Ar Eiropas Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/760 (publicēta 18.05.2022.), ir noteiktas atkāpes attiecībā uz bioloģisko produktu  inspekcijas sertifikātu (COI) ievešanai Eiropas Savienībā no Ukrainas. Proti, līdz 2022. gada 30. jūnijām no Ukrainas ir atļauts ievest bioloģiskus produktus ar COI, kas ir izdots TRACES NT sistēmā, bet nav parakstīts ne ar kvalificētu elektronisko zīmogu (e-seal), nedz  izdrukāts un parakstīts ar roku. Būs pietiekams, ka Ukrainas sertifikāta izdevējs TRACES NT sistēmā COI validēs.

Minētās atkāpes saistītas ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un ar to saistītiem apgrūtinājumiem kontroles iestādēm un kontroles institūcijām reģistrēties kvalificētajam elektroniskajam zīmogam. Atkāpes stājās spēkā ar atpakaļejošu datumu 2022. gada 24. februāri.

Ievedot bioloģiskos produktus no pārējām trešajām valstīm, līdz  2022. gada 30. jūnijām der tikai tāds COI, kas izveidots TRACES NT sistēmā un parakstīts ar kvalificētu elektronisko zīmogu (e-seal), vai izdrukāts un parakstīts ar roku. Gadījumā, ja COI parakstīts ar roku, kontrolei robežkontroles punktos ir jāuzrāda tā oriģināls.

Visos gadījumos COI izdod, pirms sūtījums tiek izvests no trešās valsts. Šo prasību ir jāievēro arī COI izdevējiem Ukrainā, pretējā gadījumā COI nav derīgs.

Ar 2022. gada 1. jūliju būs derīgs tikai tāds CIO bioloģisko produktu ievešanai Eiropas Savienībā, kas ir izdots TRACES NT sistēmā un parakstīts ar kvalificētu elektronisko zīmogu (e-seal). Uz doto brīdi nav informācijas, vai attiecībā uz COI izsniegšanu Ukrainā būs atkāpes no 1. jūlija.