Aktuāli Veterinārās zāles
liellopiem

Pārtikas un veterinārais dienests informē par veterināro zāļu “Kexxtone 32,4 g ilgstošas iedarbības ierīce ievadīšanai spureklī liellopiem” tirdzniecības atļaujas apturēšanu un visu sēriju atsaukšanu no tirgus.

Kexxtone ilgstošas iedarbības ierīce ievadīšanai spureklī liellopiem ir veterinārās zāles, kas satur aktīvo vielu monenzīnu un ir paredzētas, lai pirms atnešanās samazinātu ketozes sastopamības biežumu slaucamām govīm/telēm, kurām var attīstīties ketoze.

Ražošanas procesa izmaiņu radīta kvalitātes defekta rezultātā ir palielinājusies bolu atrīšana liellopiem. Atrītie boli joprojām saturēja monenzīna tabletes, kuras iespējams apēst citu sugu dzīvniekiem, piemēram, suņiem. Iepriekš minētais radīja aizdomas par nepietiekamu iedarbības efektivitāti liellopiem un palielinātu risku nemērķa sugām (suņiem). Tādēļ piesardzības nolūkos, lai novērstu nejaušu saskari un mazinātu blakusparādību risku nemērķa sugām, visas Kexxtone sērijas tiek atsauktas no tirgus līdz pat veterinārārstu līmenim.

Ņemot vērā iepriekš minēto, veterinārārsti nedrīkst izmantot Kexxtone un ir jāapsver citu piemērotu alternatīvu veterināro zāļu izmantošana.

Plašāka informācija pieejama Elanco vēstulē veterinārārstiem, kas publicēta arī LVB mājas lapā:

Aicinām nekavējoties ziņot par jebkurām blakusparādībām pēc Kexxtone lietošanas tirdzniecības atļaujas turētājam: PV.LVA@elancoah.com vai Pārtikas un veterinārajam dienestam, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu: https://www.pvd.gov.lv > Nozares > Veterinārās zāles > Veterināro zāļu blakusparādību uzraudzība.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar  PVD Veterināro zāļu daļu, tālrunis 67084618.

 

Foto: pexels.com