Aktuāli

Kā jau informējām iepriekš, tad ES Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas un barības pastāvīgās komitejā ir atbalstīti grozījumi attiecībā uz Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793 (2019. gada 22. oktobris) par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660.

Regulas grozījumi stāsies spēkā ar 2022. gada 3. jūliju.

Pārejas periodā līdz 2022. gada 3. septembrim bez oficiālā sertifikāta un analīžu protokoliem vēl drīkstēs ievest:

  • palmu eļļu no Ganas
  • pārtikas produktu maisījumus, kas satur ceratoniju vai guāra sveķus no Indijas, Malaizijas un Turcijas, ja tie būs izsūtīti līdz dienai, kad šie grozījumi stājas spēkā (02.07.2022. ieskaitot).

Pārtikas un veterinārais dienests aicina importētājus organizēt iepriekš minēto sūtījumu ievešanu stingri ievērojot pārejas perioda nosacījumus.

Grozījumi nosaka, ka turpmāk stingrai kontrolei (un, ja nepieciešams, sertifikācijai) netiks pakļauti sūtījumi, kuru svars nepārsniedz:

  • 5 kg svaigiem produktiem un 2 kg sausiem, ja tie vesti pasažieru personiskajā bagāžā vai fiziskām personām sūtītie produkti, abos gadījumos tikai personīgai lietošanai
  • 50 kg svaigiem produktiem un 10 kg sausiem, ja tie tirdzniecības paraugi, laboratorijas paraugi, izstāžu eksponāti, zinātniskiem mērķiem paredzētie produkti. Šie produkti bez identitātes un fiziskās kontroles var tik ievestas arī ar lielāku svaru, ja vien izpildīti regulas nosacījumi.

Iepriekš tie bija 30 kg visos gadījumos.

Tāpat ar šiem grozījumiem tiek precizēta jau esošā sertifikācija:

  • oficiālais sertifikāts būs nepieciešams tikai žāvētiem garšaugiem no Indijas, bet ne svaigiem;
  • muskatriekstiem (ar CN kodiem 0908 11 00 un 0908 12 00,) no Indijas arī vairs nebūs nepieciešams sertifikāts;
  • ātri pagatavojamām nūdelēm no Dienvidkorejas un Vjetnamas sertifikāts būs nepieciešams tikai, ja tās saturēs garšaugus vai garšvielas vai mērces;

Konsultācijām iesakām sazināties ar Robežkontroles departamentu.