Aktuāli Biodrošība Putnu gripa
Mājputni drīkst doties ārā

Zemkopības ministrija informē, ka valdība otrdien, 31. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām, atceļot virkni ierobežojumu mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, tajā skaitā atceļot prasību putnus turēt norobežotā vietā, kas stāsies spēkā pēc noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Pēc noteikumu stāšanās spēkā drīkstēs: 

  • mājputnus un nebrīvē turētus putnus izlaist mākslīgi izveidotās ūdenstilpēs bez ierobežojumiem, 
  • barošanai un dzirdināšanai izmantot virszemes ūdenstilpēs iegūtu ūdeni, 
  • nebrīvē turētus putnus izlaist medību resursu atjaunošanai, 
  • slimus un ievainotus savvaļas ūdensputnus ievietot dzīvnieku patversmē vai savvaļas putnu rehabilitācijas centrā bez ierobežojumiem, 
  • kā arī būs atļauti pasākumi ar mājputnu un nebrīvē turētu putnu piedalīšanos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos. 

Vienlaikus joprojām būs jāievēro nosacījums, ka mājputnu un nebrīvē turētu putnu barošana un dzirdināšana jāveic novietnē vai norobežotā teritorijā, kurai nevar piekļūt savvaļas putni. 

Grozījumi veikti, jo Latvijā beidzies aktīvais migrējošo ūdensputnu laiks un kopš janvāra augsti patogēnās putnu gripas ierosinātājs savvaļas putniem vairs nav atklāts. Līdz ar to risks pārnest augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāju no savvaļas putniem uz mājputniem ir ļoti niecīgs. 

Noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”” stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”