Aktuāli Eksports

Ķīnas Tautas Republikas Vispārējās muitas pārvaldes (GACC) Dekrēts Nr. 248 nosaka, ka pirms produktu eksporta uzņēmumam ir jāveic reģistrācija pārtikas produktu importam Ķīnas Tautas Republikā.

Informāciju, vai uzņēmumi/produkti ir reģistrēti GACC CIFER sistēmā, var atrast CIFER vietnē.

Uzņēmumu reģistrācijas derīguma periods ir pieci gadi. Lai to pagarinātu, uzņēmumam 3 – 6 mēnešus pirms beigu termiņa, ir jāpiesakās savā CIFER kontā, iesniedzot reģistrācijas pagarinājumu, vai, ja tas iepriekš nav bijis reģistrēts, jāreģistrējas.

Ja uzņēmumam, kas eksportē produktus uz Ķīnu, ir nepieciešams kompetentās iestādes apstiprinājums/rekomendācija (Dekrēta 248 7. pantā minētās 18 produktu kategorijas) un ir nepieciešama palīdzība ar CIFER profila izveidi, lietotājvārdu vai paroli, jāsazinās ar PVD Starptautiskās tirdzniecības daļas ekspertiem gunita.zabita@pvd.gov.lv vai STD@pvd.gov.lv.

Produktus, kas ietilpst produktu kategorijās, uz kurām attiecas Dekrēts 248, GACC Importa un eksporta pārtikas nekaitīguma birojs vairs nepieņem bez ražotāja  reģistrācijas.

Produktu importam, kas nav starp Dekrēta 248, 7. pantā  minētajām  grupām, ražotājam ir jāreģistrē uzņēmums tieši GACC CIFER sistēmā.

Dekrētu 248, skatīt ŠEIT.