Aktuāli

Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka mājas (istabas) dzīvnieku drīkst atsavināt jeb nodot nākamajam īpašniekam tikai tad, kad dzīvnieks ir apzīmēts, reģistrēts un tam ir izsniegta mājas (istabas)  dzīvnieka pase.

No 2022. gada 1. jūlija ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, kas nosaka, ka dzīvnieka reģistrēšanu Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē veic tikai privātpraktizējošs veterinārārsts.

Noteikumi nosaka, ka praktizējošs veterinārārsts mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu, implantējot to kakla vai pleca apvidus kreisajā pusē, sagatavo un izsniedz mājas (istabas) dzīvnieka pasi, kā arī nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanas reģistrē to mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē.

Tā kā dzīvnieka apzīmēšana un reģistrēšana ir vienots pasākumu komplekss, veterinārārsts to veiks vienas, parasti pirmreizējās vizītes laikā. Līdz ar to Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē turpmāk būs pieejama ticama un pārbaudāma informācija par dzīvnieka izcelsmi un īpašnieku maiņu, jo dzīvnieks pirmreizēji tiks reģistrēts uz faktiskā nevis nākotnes īpašnieka vārda.

Līdz šie noteikumi stājās spēkā, dzīvnieku varēja reģistrēt arī pats dzīvnieka īpašnieks. To izmantoja negodprātīgi dzīvnieku pavairotāji un pārdevēji, kuri jaunajam īpašniekam nodeva čipētu, taču nereģistrētu dzīvnieku, tādējādi noslēpjot informāciju uzraudzības dienestiem par savu rūpalu, kā arī padarot neizsekojamu dzīvnieka izcelsmi.