Aktuāli Informācija presei Putnu gripa
2023_08_22_APPG_IETEIKUMI MEDNIEKIEM

Biodrošības pasākumu kopums, kas jāievēro medniekiem

Aizliegts putnu medībās izmantoto apģērbu un apavus valkāt:

  • vietās, kur tur lauksaimniecības dzīvniekus;
  • gatavojot barību lauksaimniecības dzīvniekiem;
  • veicot citas darbības, ar kurām tieši vai netieši iespējams pārnest infekcijas slimības ierosinātāju no savvaļas dzīvniekiem uz lauksaimniecības un lolojumdzīvniekiem.

Pēc putnu medībām no apaviem un to zolēm jānotīra augsnes daļas un netīrumus.  Medībās izmantotos apavus jāmazgā un jādezinficē ar dezinfekcijas līdzekļiem, kuri iedarbīgi pret augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāju.

Putnu medījuma apstrādes laikā jānodrošina, ka putnu medījuma apstrādes vietai nevar piekļūt nepiederošas personas, savvaļas, lauksaimniecības dzīvnieki un lolojumdzīvnieki. Pēc krūšu un vēdera dobuma orgānu izņemšanas un putnu medījuma apstrādes, aprīkojumu, vairākkārt izmantojamo aizsargapģērbu un putnu medījuma apstrādes vietu jātīra un jāmazgā. Ja nepieciešams, attiecīgo aprīkojumu, vairākkārt izmantojamo aizsargapģērbu un medījuma apstrādes vietu dezinficē ar dezinfekcijas līdzekļiem, kuri iedarbīgi pret augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāju.

Putnu medījuma izcelsmes blakusproduktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk – blakusprodukti) jāsavāc, jāuzglabā ūdensnecaurlaidīgā aprīkojumā (maiss, konteiners, u.c. tam piemēroti līdzekļi) un  jānogādā uz speciāli paredzētām vietām (piemēram, blakusproduktu savākšanas konteineriem). Ja nav iespējams nogādāt uz blakusproduktu savākšanas konteineriem, tad tos likvidē sadedzinot vai aprokot zemē tā, lai savvaļas dzīvnieki vai lolojumdzīvnieki nevarētu tos izrakt. Jānodrošina, ka blakusproduktiem nevar piekļūt nepiederošas personas, savvaļas, lauksaimniecības un lolojumdzīvnieki. Blakusproduktus aizliegts izbarot lauksaimniecības dzīvniekiem.

Medniekiem, veicot putnu medījuma apstrādi, ieteicams ievērot personīgo higiēnu, rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.  Nepieciešamības gadījumā – valkāt cimdus, sejas aizsargmasku vai respiratoru, kā arī aizsargāt acis (valkāt aizsargbrilles). Putnu medījuma gaļa vienmēr termiski jāapstrādā pirms lietošanas uzturā.

Ja cilvēkam 14 dienu laikā pēc kontakta ar slimiem vai mirušiem putniem, kaķiem, suņiem vai citiem zīdītājiem, kā arī pēc saskares ar vidi vietā, kur putniem ir konstatēta vai apstiprināta augsti patogēnā putnu gripa, paradās akūtas augšējo elpceļu slimības pazīmes, nepieciešams palikt mājas, sazināties ar ārstu, informēt par slimības simptomiem, minētajiem inficēšanās riska faktoriem un sekot ārsta norādījumiem.

Ja medību sunim, kurš nesen piedalījies putnu medībās, paradās akūtas augšējo elpceļu slimības pazīmes, nepieciešams nekavējoties dzīvnieku parādīt praktizējošam veterinārārstam.

Vairāk informācijas PVD mājas lapā sadaļā Ieteikumi medniekiem augsti patogēnās putnu gripas augsta riska periodā.