Aktuāli Eksports
Lielbritānija

Ievedot preces no Eiropas Savienības Lielbritānijā, no 2022. gada 1. janvāra par importam paredzētajām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu (POAO), blakusproduktu (ABP) un augsta riska ne dzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības (HRFNAO) kravām ir jāveic pre-notifikācija. Proti - biznesa operatoram/eksportētājam par kravu ir elektroniski jāziņo IPAFFS sistēmā, pirms tā tiek ievesta Lielbritānijas teritorijā. Paziņojuma termiņš ir atkarīgs no importējamo produktu veida.

Vadlīnijas, kā reģistrēties IPAFFS sistēmā, kādas darbības veicamas saistībā ar paziņojuma aizpildīšanu, kā arī cita aktuālā informācija par pārtikas, nepārtikas, dzīvu dzīvnieku un augsta riska produktu importa nosacījumiem var atrast  Lielbritānijas kompetentās iestādes mājaslapā.

Informācija par nosacījumiem un  nepieciešamajiem dokumentiem pieejama ŠEIT.

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportētājiem informācija pieejama ŠEIT.

Informācija par blakusproduktu un augsta riska ne dzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības pre-notifikāciju un importa nosacījumiem arī attiecībā uz dzīvu dzīvnieku importu skatāma ŠEIT.

Veselības sertifikāti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, blakusproduktu un citu produktu  importam tiks pieprasīti no 2022. gada 1. jūlija, pakāpeniski pa produktu grupām.