Vista

Igaunijā, Tartu apkaimē kādā piemājas saimniecībā mājputniem konstatēta augsti patogēnā putnu gripa.

Latvijā augsti patogēnā putnu gripa līdz šim ir konstatēta tikai savvaļas ūdensputniem - no šogad izmeklētajiem 147 mirušo savvaļas putnu paraugiem 50 bijuši pozitīvi.

Neraugoties uz to, ka pēdējais pozitīvais augsti patogēnās putnu gripas gadījums savvaļas putniem Latvijā konstatēts vasarā un ir atcelta lielākā daļa no mājputnu turētājiem noteiktajiem ierobežojumiem, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) mājputnu turētājus aicina būt piesardzīgiem - ievērot biodrošību un citus noteikumus, kas joprojām ir spēkā:

  • mājputnu novietņu darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem, jānodrošina darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā;
  • mājputnu dzirdināšanai jāizmanto ūdens, kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvēs;
  • lai novērstu tiešu un netiešu kontaktu ar savvaļas ūdensputniem, aizliegts mājputnus, kas ir ūdensputni, izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs;
  • aizliegta dalība tirgos ar mājputniem un izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām.

Atgādinām, ka mājputnu turētājiem ikdienā ir jāievēro stingri biodrošības pasākumi, mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizējot mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu barībai un pakaišiem, kā arī nepieļaujot nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanās vietām. Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai PVD.

Atgādinām, ka augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss. 

Aicinām ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, zvanot uz  PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju  67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi.

Jāpiebilst, ka Igaunija nav vienīgā Eiropas valsts, kurā atkal konstatēti augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumi. Oktobrī uzliesmojumi mājputnu novietnēs bijuši arī  Kosovā, Itālijā un Vācijā. Plašāka informācija par putnu gripas izplatību Eiropā pieejama ŠEIT.