Veterinārās zāles
Liellopi

Pārtikas un veterinārais dienests sadarbībā ar Laboratorios HIPRA, S.A.,  Eiropas zāļu aģentūru un Latvijas Veterinārārstu biedrību informē par paaugstinātu anafilaktisko reakciju risku liellopiem pēc vakcīnas HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE lietošanas.

Kopš 2022. gada sākuma ir pieaugusi incidence anafilaktiskām reakcijām pēc HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE lietošanas.

Laika periodā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. maijam anafilaktiskas reakcijas  konstatētas 175 dzīvniekiem. Ir saņemti ziņojumi arī par astoņiem nāves gadījumiem.

Kopumā 14 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās šī vakcīna ir reģistrēta, govju infekciozā rinotraheīta profilaksei ir izlietotas vairāk kā 641 075 devas. Vairumā gadījumu pirms HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE injekcijas vai vienlaicīgi ar šo vakcīnu ir ievadītas arī citas vakcīnas.

Lai gan pastiprinātas jutības reakcijas (t.sk. anafilakse) ir minētas zāļu aprakstā kā “ļoti retas”, Eiropas zāļu aģentūras Veterināro zāļu komitejas Farmakovigilances darba grupa lēma par stingrāku pastiprinātu jutības reakciju un anafilaktisko reakciju monitoringu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām nekavējoties ziņot par jebkurām blakusparādībām pēc HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE lietošanas, aizpildot ziņojumu veidlapu, kas pieejama ŠEIT.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar  PVD Veterināro zāļu reģistrācijas daļu pa tālruni +371 67084618.