Aktuāli
Uztura aizstājēji

No 2022. gada 27. oktobra svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji pirms to laišanas tirgū ir jāreģistrē PVD  noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā. Jaunās prasības nosaka Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr. 819 “Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība”.

Informācija par reģistrāciju ir pieejama ŠEIT

Svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji ir pārtika, kas ir īpaši izstrādāta lietošanai uzturā ar ierobežotu enerģētisko vērtību svara samazināšanai un kas aizstāj visu ikdienas uzturu, ja to lieto, ievērojot pārtikas uzņēmuma norādes.

Prasības šāda veida produktu sastāvam un marķēšanai nosaka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1798 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013.

Produktus, kuri neatbilst Komisijas Deleģētai regulai (ES) 2017/1798, un kuri ir laisti tirgū vai marķēti pirms 2022. gada 27. oktobra, var turpināt pārdot, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi.

PVD vērš uzmanību, ka reģistrācijas prasība neattiecas uz  ēdienreizes aizstājējiem svara kontrolei, ar kuriem var aizstāt vienu vai divas no galvenajām ēdienreizēm, un kuriem prasības nosaka Komisijas Regula (ES) Nr. 432/2012 (2012. gada 16. maijs), ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību.