Aktuāli

ES Komisijas Augu, dzīvnieku, pārtikas un barības pastāvīgās komitejā ir atbalstīti grozījumi attiecībā uz Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793 (2019. gada 22. oktobris) par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660.

Tas nozīmē, ka regulas grozījumi stāsies spēkā, tiklīdz tie tiks formāli apstiprināti.

Grozījumi nosaka, ka turpmāk stingrai kontrolei (un, ja nepieciešams, sertifikācijai) netiks pakļauti sūtījumi, kuru svars nepārsniedz:

  • 5 kg svaigiem produktiem un 2 kg sausiem, ja tie vesti pasažieru personiskajā bagāžā vai fiziskām personām sūtītie produkti, abos gadījumos tikai personīgai lietošanai
  • 50 kg svaigiem produktiem un 10 kg sausiem, ja tie tirdzniecības paraugi, laboratorijas paraugi, izstāžu eksponāti, zinātniskiem mērķiem paredzētie produkti. Šie produkti bez identitātes un fiziskās kontroles var tik ievestas arī ar lielāku svaru, ja vien izpildīti regulas nosacījumi.

Iepriekš tie bija 30 kg visos gadījumos.

Tāpat ar šiem grozījumiem tiek precizēta jau esošā sertifikācija:

  • oficiālais sertifikāts būs nepieciešams tikai žāvētiem garšaugiem no Indijas, bet ne svaigiem;
  • muskatriekstiem (ar CN kodiem 0908 11 00 un 0908 12 00,) no Indijas arī vairs nebūs nepieciešams sertifikāts;
  • ātri pagatavojamām nūdelēm no Dienvidkorejas un Vjetnamas sertifikāts būs nepieciešams tikai, ja tās saturēs garšaugus vai garšvielas vai mērces;
  • palmu eļļu no Ganas drīkstēs ievest tikai uzrādot trešās valsts izdotu oficiālu sertifikātu un analīžu rezultātus, kas apliecina, ka eļļa nesatur “Sudan” krāsvielas;
  • sertifikātu vajadzēs arī Indijas, Malaizijas un Turcijas izcelsmes pārtikas piedevu maisījumiem, kas satur ceratoniju vai guāra sveķus; analīžu rezultātiem jāapliecina, ka pesticīda etilēnoksīda maksimāli pieļaujamais līmenis nav pārsniegts;
  • gan eļļu, gan pārtikas piedevu maisījumus pārējā periodā, kas ir divi mēneši no grozījumu stāšanas spēkā,  drīkstēs ievest bez sertifikāta un analīžu protokola, ja tie būs izsūtīti pirms regulas stāšanas spēkā.

Pārtikas un veterinārais dienests aicina importētājus neorganizēt iepriekš minēto sūtījumu ievešanu, ja paredzams, ka divu mēnešu laikā sūtījums nepaspēs atceļot līdz ES robežkontroles punktiem.

Konsultācijām iesakām sazināties ar Robežkontroles departamentu.