Aktuāli
Lauksaimniecības dzīvnieki

Pārtikas un veterinārais dienests atgādina lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem, ka dzīvniekiem vēl šogad jāveic obligāti noteiktie laboratoriskie izmeklējumi uz dzīvnieku infekcijas slimībām.

Ja obligātie izmeklējumi šogad dzīvniekiem netiks veikti, novietne zaudēs no attiecīgās infekcijas slimības oficiāli brīvo statusu un tai tiks noteikts dzīvnieku pārvietošanas aizliegums, turklāt visas izmaksas, kas saistītas ar statusa atgūšanu, būs jāsedz novietnes īpašniekam.

Neizmeklējot savas novietnes dzīvniekus un nesaglabājot oficiāli brīvas novietnes statusu, tiek apdraudēta no attiecīgās infekcijas slimības brīvas valsts statusa saglabāšana, ko Latvija ir ieguvusi pirms vairākiem gadiem.

No dzīvnieku infekcijas slimības, piemēram, govju brucelozes, govju enzootiskās leikozes, aitu un kazu brucelozes, brīvas valsts statuss garantē samazinātu izmeklējumu biežumu dzīvnieku novietnēs, kā arī atvieglo veterinārās prasības, tirgojot dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produkciju uz citām valstīm. 

Plašāka informācija Lauksaimniecības datu centra mājaslapā.