Aktuāli Pārtikas drošība

Plānojot pārtikas produktu pirkumus svētku galdam, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina uzmanību pievērst pārtikas produktu derīguma termiņam un iegādāties tikai tādus produktus un tādā daudzumā, cik var paspēt izlietot derīguma termiņa ietvaros. Tāpat aicinām pievērst uzmanību arī citai informācijai pārtikas produkta marķējumā – kādas ir produkta sastāvdaļas, kādus alergēnus produkts satur, kādā temperatūrā un apstākļos produkti uzglabājami.

Atgādinām, ka arī tiem uzņēmumiem vai personām, kuri pašu vai citu ražotus pārtikas produktus izplata internetā, tostarp sociālajos tīklos, ir jābūt reģistrētiem PVD uzņēmumu reģistrā. Tāpat, veicot pārtikas produktu piegādes, jāievēro higiēnas prasības, sākot ar tīrību un beidzot ar atbilstošas temperatūras nodrošināšanu produktu pārvadāšanas laikā.

Par to, vai pārtikas ražotājs/ izplatītājs ir atrodams PVD uzņēmumu reģistrā un tātad darbojas legāli, var pārliecināties ŠEIT.

PVD aicina neiegādāties nezināmas izcelsmes, apšaubāmas kvalitātes pārtikas produktus no PVD nereģistrētiem pārtikas produktu ražotājiem un/ vai izplatītājiem. Nezināmas izcelsmes produkti apdraud patērētāju veselību, jo tie var būt ražoti, pārvadāti un izplatīti nepiemērotos higiēnas apstākļos un neatbilstošā temperatūrā, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku.

Olas

Iegādājoties olas, jāpievērš uzmanība marķējumam gan uz olu iepakojuma, gan uz pašas olas. Uz iepakojuma patērētājs var atrast informāciju par olu derīguma termiņu, iepakošanas centra kodu, olas kvalitātes šķiru, svara šķiru, uzglabāšanas nosacījumiem, dējējvistu turēšanas metodi.

Patērētājam visvieglāk par olu izcelsmi ir pārliecināties, apskatot olu. Uz tās redzams:

 • dējējvistu turēšanas metodes kods (1- brīvā turēšana; 2 – dēšana kūtī; 3 – dēšana sprostos; 0 –bioloģiskā ražošana)
 • ražotājvalsts kods (piemēram, LV - Latvija; LT - Lietuva; EE - Igaunija; FI – Somija)
 • dalībvalsts noteiktais olu ražošanas uzņēmuma identifikācijas numurs (ciparu kombinācija, piemēram, 1234)

Piemērs, kā varētu izskatīties kods uz olas: 3LV1234 vai 3EE5678.

Atnesot mājās, olas var uzglabāt vai nu ledusskapī, vai nu ārpus tā - istabas temperatūrā, taču uzglabāšanas temperatūrai jābūt nemainīgai, jo temperatūras svārstības var veicināt olu bojāšanos. Tomēr ražotāji iesaka olas pēc iegādāšanās uzglabāt ledusskapī.

Arī mājas apstākļos jāievēro elementāras higiēnas prasības, lai pasargātu sevi no pārtikas izraisītām saslimšanām, piemēram, salmonelozes: 

 1. jāmazgā rokas (pēc tualetes apmeklējuma; pirms gatavošanas; pēc darbībām ar jēlproduktiem);
 2. uzglabājot pārtikas produktus, jēlprodukti jānošķir no citiem pārtikas produktiem;
 3. gatavojot, jāievēro tieši tas pats princips – jēlprodukti (olas, gaļa, zivis) nedrīkst nonākt saskarsmē ar citiem pārtikas produktiem, tāpēc to apstrādei vēlams izmantot atsevišķus virtuves piederumi – dēlīši, trauki, naži, bet galda virsma pēc jēlproduktu apstrādes rūpīgi jānotīra;
 4. dzīvnieku izcelsmes jēlprodukti (olas, gaļa, zivis) ir pareizi termiski jāapstrādā – kārtīgi jānovāra vai jāizcep.

Olu realizācija nelielā apjomā

Lai realizētu olas nelielā apjomā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, ir nepieciešams saņemt “Olu realizācijas atļauju”. Pirms šādas atļaujas izsniegšanas PVD pārbauda novietni, tostarp labturības un higiēnas prasības.

Olu tirdzniecības vietā patērētājam redzamā vietā jānorāda šādu informāciju:

 • ražotāja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, novietnes numurs datu centra reģistrā un adrese;
 • to putnu suga, no kuriem iegūtas olas;
 • olu izdēšanas datums;
 • olu derīguma termiņš;
 • olu realizācijas atļaujas numurs.