Aktuāli
Augu tranzīts

Balstoties uz Komisijas paziņojuma par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (Oficiālo kontroļu regula) īstenošanu (2022/C 467/02) 2.3.2. punktu, obligātās nodevas vai maksa, ja augu tranzīta sūtījumi atrodas uz robežas, iekasējama saskaņā ar IV pielikuma I nodaļas VII daļu. 

Tādējādi maksa par augu, augu produktu tranzīta pārbaudēm no 2023. gada 1. janvāra būs EUR 30 par pārvadājumu.

Augu kravu gadījumā tranzīts ir sūtījuma pārvietošana caur Eiropas Savienības teritoriju no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti bez pārkraušanas, glabāšanas vai transporta līdzekļa maiņas.