Aktuāli
Nodevas samazinājums

2022. gada 25. novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu" , kas nosaka, ka:

  • par 10% tiek samazināts valsts nodevu apmērs gadījumos, ja uzņēmums reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) iesniedz elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes veidlapu PVD tīmekļvietnē (izmantojot PVD piedāvāto e-pakalpojumu) un norādot, ka lēmumu par reģistrēšanu vēlas saņemt elektroniski.

Piemēram, par Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju, izmantojot PVD e-pakalpojumu, turpmāk būs maksājama valsts nodeva 112,50 euro apmērā;

  • par 50% tiek samazināts valsts nodevu apmērs gadījumos, ja mainās uztura bagātinātāja pagatavojuma veids, fasējuma vienības lielums, ieteicamā dienas (diennakts) deva, sastāvdaļas vai sastāvdaļu daudzums, un izmaiņu izdarīšanas pamats ir grozījumi Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajā regulējumā.

Piemēram, gadījumos, kad no sastāva tiek izņemta krāsviela titāna dioksīds (E 171) atbilstoši Komisijas Regulai (ES) 2022/63 (2022. gada 14. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu groza attiecībā uz pārtikas piedevu titāna dioksīds (E 171), turpmāk maksājama valsts nodeva 50 euro, nevis 100 euro apmērā;

  • valsts nodevu nemaksā par izmaiņu reģistrēšanu uztura bagātinātāju reģistrā esošam uztura bagātinātājam, ja izmaiņu izdarīšana marķējumā vai citā pievienotajā informācijā ir saistīta ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ar ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu Latvijas teritorijā un tā ir vienīgā paziņotā izmaiņa.